Het bestuur van de Stichting Sintnicolaaskerk bestaat uit een brede afvaardiging uit de Dwingeler bevolking:

  • A. de Muij, voorzitter
  • E. Schipper-van Barneveld, secretaris
  • L. Kochen, penningmeester
  • R. Bolding, lid
  • J. Kruithof, lid
  • K. Luitjes, lid
  • E. Muggen, lid

 

Beloningsbeleid bestuursleden

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.