De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u uw gift aftrekken van de belasting.

 

Gegevens

Stichting Sint Nicolaaskerk Dwingeloo

RSIN- of fiscaal nummer: 8065.46.438

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (KvK): 41020832

IBAN: NL47 RABO 0315.5117.88