Word Vriend van de Sint Nicolaaskerk

In de Sint Nicolaaskerk is door de eeuwen heen al veel lief en leed beleefd. En die mogelijkheid willen we graag behouden voor het dorp en zijn inwoners. Dat kan met uw financiële steun. Want de onderhoudskosten stijgen, de inkomsten worden minder door het dalend aantal kerkleden en ook de vaste lasten nemen toe.

Samen met u behouden we het kerkgebouw

De Stichting Sint Nicolaaskerk nodigt u uit om u als Vriend aan de Sint Nicolaaskerk te verbinden. Dat kan al met een klein bedrag. De Vrienden van de kerk maken het mogelijk dat het kerkgebouw voor Dwingeloo en zijn inwoners behouden blijft. Dat we de kerk kunnen onderhouden en restaureren. Maar ook dat we de kerk kunnen laten zien aan toeristen, aan belangstellenden. En dat het een plek blijft waar we samen lief en leed kunnen blijven delen. Daarom is voor ons een Vriend bijzonder.

Ja, ik wil donateur worden!
Ik word Vriend van de Stichting Sint Nicolaaskerk voor een bedrag van:

O € 10,00 per jaar
O € 25,00 per jaar
O € 50,00 per jaar
O € …… per jaar

< DOWNLOAD FORMULIER PDF
De Stichting Sint Nicolaaskerk int uw bijdrage via een automatische incasso.