ANBI

De Stichting Sint Nicolaaskerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u uw gift aftrekken van de belasting.

Gegevens

Stichting Sint Nicolaaskerk Dwingeloo
RSIN- of fiscaal nummer: 8065.46.438
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (KvK): 41020832
IBAN: NL47 RABO 0315.5117.88